Od Bojana Smiljanić October 31, 2022 U Kreativne industrije

Vrste inteligencije i njihova primena u kreativnim industrijama i internet poslovanju

Prema Gardnerovoj teoriji višestrukih inteligencija postoje jezička (lingvistička) inteligencija, logičko-matematička inteligencija, muzička inteligencija, vizuelno-prostorna inteligencija, telesno-kinestetička inteligencija, intrapersonalna inteligencija, interpersonalna inteligencija i naturalistička inteligencija.

Jezička inteligencija

Jezičku inteligenciju poseduju ljudi koji dobro barataju sa rečima. Uglavnom su i dobri govornici i lako savladavaju strane jezike. U pitanju su pisci, pesnici, novinari, urednici, lektori, advokati, prevodioci.

Sa razvojem kreativnih industrija i poslovanja putem interneta, stvorile su se još neke poslovne mogućnosti za ljude koji poseduju jezičku inteligenciju.

 • Pisanje tekstova za blogove, sajtove, portale
 • Pričanje ili prepričavanje priča pred kamerom
 • Pisanje e-knjiga
 • Ghostwriter (pisci iz senke)
 • Pisanje govora po narudžbi
 • Tekstopisci
 • Pisanje personalizovanih priča i pesama
 • Snimanje i objavljivanje audio knjiga
 • Analiza knjiga i filmova
 • Prepričavanje školskih lektira
 • Pisanje školskih sastava po narudžbi
 • Lektura tekstova i knjiga
 • Prevođenje tekstova i knjiga
 • Časovi jezika
 • Davanje instrukcija za kreativno pisanje
 • Pisanje za blogove, časopise, portale ili sajtove iz inostranstva

Logičko – matematička inteligencija

Logičko-matematičku inteligenciju poseduju ljudi koji se dobro snalaze sa brojevima i ljudi koji su dobri u logičkom razmišljanju, analizi, brzom povezivanju stvari i rešavanju problema. U pitanju su matematičari, naučnici, analitičari, ekonomisti, programeri i sl.

U kreativnim industrijama i internet poslovanju logičko-matematička inteligencija takođe može da se primeni na više načina. Neki od tih načina su:

 • On line časovi matematike i programiranja
 • Predstavljanje i promocija nauke na kreativan način tako da se kod dece i odraslih probudi zainteresovanost i radoznalost
 • Analitična analiza nekog događaja ili problema putem interneta
 • Rešavanje nekog problema koji muči i druge ljude
 • Pisanje projekata
 • Programiranje
 • Razvoj aplikacija
 • On line vođenje knjiga i sl.

Muzička inteligencija

Muzičku inteligenciju poseduju ljudi koji umeju da pevaju, sviraju, komponuju, aranžiraju muziku, prepoznaju i ponove melodiju i sl. U kreativnim industrijama i internet poslovanju možemo ih pronaći u zanimanjima poput:

 • Pevanje i sviranje muzike uživo ili putem interneta (on line koncerti)
 • Komponovanje muzike za druge ljude
 • Aranžiranje muzike
 • Časovi muzike i instrukcije za pevanje, sviranje ili javni nastup
 • Muzički urednici na radiu, televiziji ili portalima
 • Organizovanje muzičkih događaja
 • Pisanje tekstova na temu muzike, poznatih ličnosti iz sveta muzike, zanimljivosti i najave muzičkih događaja
 • Promocija novih pesama, novih pevača ili muzičkih grupa i sl.

Vizuelno-prostorna inteligencija

Vizuelno – prostornu inteligenciju poseduju fotografi, snimatelji, dizajneri, modni kreatori, arhitekte… Sva ova zanimanja spadaju u oblast kreativnih industrija. Vizuelno-prostorna inteligencija može se iskoristiti i prilikom internet poslovanja. U nastavku teksta ću nabrojati par predloga:

 • On line prodaja fotografija putem interneta (za časopise, blogove, portale, neki lični oblik stvaralaštva i sl.)
 • Obrada fotografija
 • Grafički dizajn
 • Arhitektura
 • Snimanje video priloga
 • On line prodaja slika i ručnih radova
 • Crtanje portreta po narudžbi
 • Turistički vodiči (vlogovi)
 • Tehničko uređivanje dokumenata
 • Restauracija i digitalizacija starih slika, knjiga, rukopisa
 • On line izložba slika
 • On line časovi crtanja
 • Personalni modni kreatori i sl.

Telesno-kinestetička inteligencija

Telesno-kinestetičku inteligenciju poseduju sportisti, glumci, mađioničari… Ova vrsta inteligencije se u internet poslovanju može primeniti na načine kao što su:

 • Gluma (on line predstave)
 • Blogovi i vlogovi na temu sporta
 • Razni performansi
 • Iluzionisti, mađioničari (on line predstave)
 • Blogovi i vlogovi na temu glume i filma
 • On line časovi glume
 • On line časovi plesa
 • On line instrukcije za pravilno vežbanje i sl.

Intrapersonalna inteligencija

Intrapersonalna inteligencija podrazumeva razumevanje sebe i svojih potencijala, sposobnost samoanalize i sposobnost realizacije svojih potencijala. Intrapersonalnu inteligenciju poseduju filozofi, psiholozi i ljudi koji se bave srodnim zanimanjima.

Kao i ostale vrste inteligencije, i intrapersonalna inteligencija može da se primeni u internet poslovanju.

 • Blogovi, vlogovi i e-knjige na temu psihologije, filozofije i razvoja ljudskih potencijala
 • Držanje privatnih časova putem interneta
 • Upravljanje i razvoj potencijala kod drugih ljudi

Interpersonalna inteligencija

Interpersonalna inteligencija podrazumeva dobro snalaženje u komunikaciji sa drugim ljudima i razumevanje emocija i ponašanja drugih ljudi.

Neka od zanimanja kojima se bave ljudi koji poseduju interpersonalnu inteligenciju su: prodavci, menadžeri, sociolozi, psiholozi, političari, diplomate.

Ova vrsta inteligencije u internet poslovanju mogla bi se primeniti na načine kao što su:

 • Rešavanje konflikata u međuljudskim odnosima u preduzeću putem Skype-a ili nekog sličnog programa
 • Rešavanje konflikata u porodičnim ili prijateljskim odnosima putem interneta
 • Skečevi koji teraju na razmišljanje na račun međuljudskih odnosa i raznih životnih situacija u kojima se ljudi mogu naći (npr. kanal Dinja autorke Sandre Silađev)
 • Snimanje vlogova o drugim zemljama, narodima, kulturama i sl.

Naturalistička inteligencija

Naturalistička inteligencija podrazumeva ljubav prema prirodi i osećaj za prirodu. Ovu vrstu inteligencije poseduju ekolozi, biolozi, veterinari i ljudi srodnih zanimanja.

Putem internet poslovanja ova vrsta inteligencije bi se mogla iskoristiti npr. za:

 • Snimanje emisija o očuvanju prirode i o prirodnim lepotama u zemlji i svetu
 • Razvoj turističke ponude sa prirodnim potencijalima
 • Portali o životinjama
 • Portali sa savetima veterinara
 • Emisije o vinogradarstvu, seoskom turizmu, poljoprivredi, kozarstvu i sl. (Agro tv), kao i snimanje sličnih emisija za youtube kanal ili pisanje tekstova ne te teme za blog, sajt, portal, časopis i sl.
 • On line prodaja domaćih proizvoda – meda, ajvara, pekmeza, domaćih sokova i sl.

XXI vek nam je doneo mnogo više mogućnosti za poslovanje. Kako tehnologija napreduje sve ih je više, samo ih treba otkriti.

Svi mi smo rođeni sa nekim određenim darovima i veštinama i posedujemo bar jednu vrstu od ovih osam spomenutih vrsta inteligencije. Na nama je da odlučimo da li ćemo da razvijamo inteligenciju sa kojom smo rođeni i za koju smo prirodno predodređeni ili ćemo da se potrudimo da savladamo neka nova znanja i veštine.

Šta god da odlučimo važno je da smo svesni da nije svako stvoren za sve i da je svako od nas stvoren za nešto.

Nedavno je baš na tv-u prikazan interesantan dokumentarac o mladom uspešnom šahisti, Magnusu Karlsenu iz Norveške. Kao dečak je bio vrlo nespretan za sport i nije mogao da shvati ni neke osnovne stvari kao što je preskakanje prepreka.

Istovremeno, isti dečak je već sa 4 godine savladao čitanje i naučio sve zemlje i glavne gradove sveta tako što je logički povezao brojeve koji su se nalazili ispod zastave svake od država.

Još kao dete često je ležao zamišljeno i gledao u plafon. Kada je trebao nešto da uradi, makar u pitanju bila i neka jednostavna radnja, on bi prvo zastao i dobro razmislio o tome.

Zbog njegovog analitičkog mozga i ostalih karakteristika ličnosti, njegov otac je pretpostavio da bi mali Magnus mogao da bude odličan šahista. Nakon čega ga je upisao u školu šaha.

Magnus Karlsen je već sa 12 godina osvojio titulu svetskog prvaka u šahu. Bilo bi šteta i za njega i za svet šaha da su ga roditelji forsirali npr. za neki sport umesto da su ga upisali u školu šaha.

Bojana Smiljanić